Procesbegeleiding

Verandering is het sleutelwoord om tot andere resultaten te komen. Processen anders inrichten en doorlopen is dus van groot belang wanneer je andere uitkomsten wilt. Dit kunnen zowel interne als externe processen zijn.

Kijken naar wie je wanneer moet betrekken met welke informatie is van belang voor draagvlak maar ook voor verandering. Om partijen te betrekken en mee te krijgen moet geïnvesteerd worden in het proces. Langzaam met elkaar stappen maken geeft de grootste kans op succesvol samenwerken.