Blog Archives

Energie Ambassadeur voor het programma ‘Huren met Energie’ in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noord Oost polder.

Het programma ‘Huren met Energie’ is een uitvloeisel van het nationaal energie akkoord en wordt uitgevoerd door Platform31. In opdracht van Platform31 ben ik actief in Noord Nederland met het ondersteunen van woningcorporaties bij het realiseren van de ambities. We

Geplaatst in

Kwartier maken stimuleren ESCo’s in Friesland

Voor Noorden Duurzaam in opdracht van de provincie Friesland ben ik kwartier maker voor het project FRESCo’s, het stimuleren van ESCo’s in Friesland

Geplaatst in

Opleiden energiecoaches voor woningcorporatie Ons Huis uit Enschede

Opleiden van huurders tot energiecoach. Doel is dat de energiecoaches andere huurders gaan helpen bij energie besparen door het beïnvloeden van aankoop en routine gedrag.

Geplaatst in

Bewoners avonden gemeente Winsum

Ondersteunen organisatie van bewoners avonden in dorpen in de gemeente Winsum samen met het lokale bouwbedrijfsleven

Geplaatst in

Enerzjy Koöperaasje Garyp y.o.

Begeleiding van de oprichting van de enerzjy koöperaasje Garyp na het schrijven van een startnotitie naar aanleiding van de energievisie Garyp

Geplaatst in

10 Energie neutrale rijwoningen voor woningcorporatie Elkien

Procesmanager en verzorgen van de bewonerscommunicatie bij het realiseren van 10 energie neutrale rijwoningen uit de jaren ’70 voor woningcorporatie Elkien.

Geplaatst in

Energiesprong Stadsregio Leeuwarden

In het kader van energiesprong woningrenovatie 80% ben ik projectleider, procesmanager en begeleider van de deelnemende partijen aan Energiesprong Stadsregio Leeuwarden.

Geplaatst in

LEGOlisering – NHL

Begeleiden NHL project LEGOlisering vernieuwbouw bestaande woningvoorraad.

Geplaatst in

Energiesprong – Leeuwarden

Opdracht werven van 30 particuliere woningeigenaren voor het project energiesprong in opdracht van de gemeente Leeuwarden.

Geplaatst in

Energievisie – Garyp

Ontwikkelen van energievisie voor publieksvoorzieningen in Garyp.

Geplaatst in