Energie Ambassadeur voor het programma ‘Huren met Energie’ in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noord Oost polder.

Het programma ‘Huren met Energie’ is een uitvloeisel van het nationaal energie akkoord en wordt uitgevoerd door Platform31. In opdracht van Platform31 ben ik actief in Noord Nederland met het ondersteunen van woningcorporaties bij het realiseren van de ambities.

We staan aan de vooravond van grote maatschappelijke veranderingen en de woning zal daarin een sleutelrol gaan vervullen. Ik wil aandacht voor de nieuwe context waarin we nu moeten anticiperen op de toekomst. Meer nadruk op functionaliteit en prestaties van woningen. Energiebesparing en hergebruik van materialen is impliciet, niet een doel op zich. Het doel is betaalbaarheid en kwaliteit van de huurwoningen.

Als we blijven doen wat we altijd deden krijgen we wat we altijd kregen. Anders denken en doen is mijn missie. Als Energie Ambassadeur wil ik enthousiasmeren en inspireren. Ik wil mijn creativiteit en financiƫle achtergrond inzetten om te zoeken naar nieuwe kansen en toegevoegde waarde van het vastgoed van de corporaties in Noord Nederland. Kijken naar de toekomst, anticiperen en versnellen zodat het corporatiebezit blijft aansluiten bij de woonwensen op (middel)lange termijn.

Geplaatst in