Kock volhoudbaar advies

Wat betekent volhoudbaar?

Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. Het Nederlandse woord duurzaam is een containerbegrip geworden en heeft aan kracht ingeboet. Volhoudbaar vind ik een sterker woord omdat de essentie, kunnen we wat we doen op deze manier volhouden, erin zit.

Mijn visie op volhoudbaar wonen

Mijn visie is dat we ons huis in de toekomst steeds intensiever zullen gaan gebruiken. Niet alleen om te wonen maar ook werken, studeren, sporten, winkelen, recre├źren, zorg, voedsel en energie produceren, veiligheid en mobiliteit. Daarom zal ons huis steeds meer functionaliteit moeten faciliteren. Hier moet bij nieuwbouw maar ook met de upgrade van de bestaande woningvoorraad rekening worden gehouden. En comfort speelt dan de belangrijkste rol omdat de verblijfskwaliteit in huis leidend is voor al die functies en dit zou toetsbaar moeten worden in de toekomst. Dit moet allemaal circulair waarmee ik bedoel dat alles wat we nu verspijkeren aan woningen herbruikbaar moet zijn in de toekomst. En we moeten het upgraden van woningen gaan digitaliseren en industrialiseren. Doel is de kwaliteit fors verbeteren en de kostprijs flink naar beneden voor nieuwbouw en upgrade van de bestaande woningen. En het kan en moet autarkisch omdat de techniek dit al lang mogelijk maakt. Dit vergt een andere bouw die klanttevredenheid centraal stelt in plaats van techniek en proces. Producten moeten ontwikkeld worden die in een woningconfigurator op internet toegankelijk zijn voor de woningeigenaar waarmee hij zelf zijn upgrade kan samenstellen en online bestellen. Dat is de toekomst van volhoudbaar wonen.