Energiebesparing

Energiebesparing is de eerste stap van de trias energetica. In een woning of gebouw kun je het energiegebruik fors verminderen door het toepassen van isolatiematerialen in wanden, dak en vloer en door het gebruik van dubbel of trippel glas. Naast isolatie is kier en naaddichting belangrijk voor een goed resultaat.
Het is nodig maatregelen in samenhang te nemen. Een hoogwaardige schil is een belangrijke eerste stap naar een duurzaam gebouw. De installatie moet zorgvuldig worden afgestemd op de schil. Hiervoor is het nodig in concepten te denken.