Duurzame energie

Duurzame energie is de tweede stap van de trias energetica. Door het gebruik van duurzame energie worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De belangrijkste duurzame bronnen zijn aardwarmte, wind, water en zon.

Zonne-energie leent zich bij uitstek voor warmte en elektriciteit opwekking. Dit kan op woningniveau maar ook op wijk of regionaal niveau. Op woningniveau kan met de huidige technieken voldoende warmte en elektriciteit kosteneffectief worden opgewekt. De technische ontwikkelingen gaan snel maar de adoptie van de technieken kan sneller. Wat helpt is dat de prijzen zich positief ontwikkelen.