Duurzaam waterbeheer

Waterbeheer is in te delen in waterkwaliteit en waterkwantiteit binnen de gebouwde omgeving en/of daarbuiten. Waar het uiteindelijk om gaat is om de juiste hoeveelheid water van de juiste kwaliteit op de juiste plaats beschikbaar te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de afvoer van regenwater in de gebouwde omgeving en peilbeheer voor de landbouw.

Op woningniveau gaat het om drinkwatergebruik. Ik heb mede aan de wieg gestaan van drinkwaterbesparing.