Doelgroepen aanpak

Het is de kunst om iedere doelgroep op zijn eigen manier aan te spreken. Zelfs binnen doelgroepen moet je vaak nog segmenteren. Wie wil je precies bereiken met welk resultaat of boodschap.

Belangrijk is vooraf te weten wat de doelgroep motiveert of drijft en waar behoefte aan is. Dit kan in beeld gebracht worden door focusgroepen maar ook door determinantenstudies. Uit beide komt informatie die van belang is bij het ontwikkelen van een interventiestrategie.