Bewonerscommunicatie

Goede bewonerscommunicatie is cruciaal voor het laten ontstaan van draagvlak onder bewoners bij activiteiten van gemeenten en woningcorporaties gericht op duurzame woningverbetering.

Het is belangrijk rekening te houden met hoe de communicatie in het verleden verlopen is en hoe die in de toekomst het best te organiseren is. Het gaat dan zowel om de vorm als de inhoud van de communicatie in relatie met de voorgenomen maatregelen in de woningen.