Beleidsinstrumenten

Om ambities te realiseren moet je de juiste instrumenten in te zetten. Bij het ontwikkelen van een interventiestrategie is het van belang de effectiviteit en samenhang van de in te zetten instrumenten te koppelen aan de doelgroep en ambitie.

Een handige tool daarbij is de door Agentschap NL ontwikkelde instrumentenplanner. Deze houdt rekening met de beïnvloedingsfactoren die een rol spelen bij willen, kunnen en versterken van de gewenste verandering.