Blog Archives

Tijdelijk coördinator wind provincie Flevoland

Sinds januari 2022 ben ik aan mijn voorlopig laatste klus begonnen op het provinciehuis van Flevoland als tijdelijk coördinator wind. Doel is tijdelijk waarnemen en warm overdragen aan de nieuwe coördinator wind van de provincie.

Geplaatst in Nieuws

Nieuwe tweede klus bij de provincie Flevoland als business developer energietransitie.

Sinds januari 2020 werk ik als business developer energietransitie. De energietransitie levert ook veel werkgelegenheid en handel op. Daar aan werken is spannend en toekomstgericht en maakt ook duidelijk dat het niet alleen maar geld kost om CO2 neutraal te

Geplaatst in Nieuws

Nieuwe klus in provinciehuis Flevoland als programma manager Flevolandse Energie Agenda

Deze week ben ik begonnen als  programma manager van de Flevolandse Energie Agenda. Netwerken en faciliteren om de energie transitie te realiseren in Flevoland. Leuke uitdagende klus met alle stakeholders die samen deze klus moeten gaan klaren. 50% CO2 reductie

Geplaatst in Nieuws

Eindelijk Wouter van Dieren ontmoet. De mede auteur van het rapport van Rome. Al vele jaren grote fan.

Gisteren op Entrance Bij de installatie van Klaas Jan Noorman als lector energietransitie.

Geplaatst in Nieuws

Inspiratie magazine “Naar CO2-neutraal in 2050” als afsluiter van het programma Huren met Energie

Huren met energie loopt dit jaar ten einde en we hebben kennis en inspiratie opgehaald bij de woningcorporaties en dat heeft geleid tot het magazine “naar CO2-neutraal in 2050 als afsluiting van het programma. U kunt het via deze link

Geplaatst in Nieuws

Vandaag definitieve oplevering van het zonnepark de “GRIENE GREIDE”

Vandaag met Groenleven de definitieve oplevering van het zonnepark de “GRIENE GREIDE” in Garyp. Twee uur onder de zonnepanelen lopen doet je realiseren hoe indrukwekkend dit zonnepark is met zijn 27000 panelen. Prachtig burgerinitiatief waarbij ik vanaf het begin in

Geplaatst in Nieuws

Opening zonnepark de “Griene Greide” In het dorp Garyp. Fantastisch burger initiatief.

Het was een mooie middag. Een fantastische mijlpaal in Friesland van de kantelende samenleving. Burgers, pioniers die zelf initiatieven nemen om voorbereid te zijn op een duurzame toekomst. 27.131 panelen ziet er heel indrukwekkend uit. Stroom voor 1700 gezinnen. Ik ben

Geplaatst in Nieuws

Het zonnepark in Garyp is na een voorbereiding van enkele jaren gerealiseerd en aangesloten.

Vanaf de start ben ik als adviseur betrokken bij de Energie Coöperatie Garijp (EKG) en ik ben trots dat nu het zonnepark van 6MW is gerealiseerd op de oude vuilstort en aangesloten op het elektriciteitsnet. Binnenkort is de officiële opening

Geplaatst in Nieuws

Nieuwe lezing op Youtube over het bouwen en wonen van de toekomst

Ondanks de slechte beeldkwaliteit heb ik de lezing die ik heb gegeven in het kenniscafé in Emmen in februari 2016 op Youtube gezet omdat het een goed verhaal is. Het gaat over de toekomst van het nieuwe bouwen en wonen.

Geplaatst in Nieuws

Uit het oog van de orkaan. De toekomst van wonen en bouwen. 

Op 10 februari aanvang 19.30 uur houd ik samen met Maarten Wiersma een lezing in het kennis café in Emmen. In mijn verhaal geef ik een doorkijk over wat er de komende 10 á 15 jaar gaat veranderen op het

Geplaatst in Nieuws